نارون ،
دری به سوی منابع انسانی

راهـکارهـا و خدمـات رشـد محـور منابع انسانـی
برای کسب و کار شما

درخواست مشاوره
...

برای یک سازمان هیچ چیزی مهم تر از نیروی انسانی وجود نداره

چرا که در نهایت و بالاتر از استراتژی ها این نیروی انسانیه که ناجی سازمان میشه
نارون همون شریکی هست که سازمان ها برای جذب و شکوفایی نیروی انسانی بهش احتیاج دارن

دریافت کاتالوگ خدمات

سرویس مدیریت منابع انسانی

نارون با این سرویس ساختاری ارائه می دهد که راحتی در حوزه جذب ، نگه داشت و سایر موضوعاتی که در حوزه جذب نیروی انسانی برای یک سازمان اهمیت دارد را به ارمغان می آورد .

اطلاعات بیشتر ...

سرویس جذب نیروی انسانی

در روش های سنتی سابق شرکت ها یک سری شرایط احراز را تعیین می کردند و با توجه به این شرایط افرادی به نام Head Hunter وظیفه جذب نیرو را به عهده می گرفتند . این روش معایبی از قبیل : هزینه های بالاتر و عدم گارانتی جذب ، داشت که نارون با روشی مدرن از راه رسید :

...

سرویس توانمند سازی نیروی انسانی

نارون بر مبنای مهارت های نرمی که امکان ایجاد چالش برای سازمان ها را دارد ، کلاس ها و ماژول هایی آنلاین برگزار می کند ، مانند الهام بخشی ، تیم ورک و ... تحت عنوان : HR برای غیر HR ای ها

اطلاعات بیشتر ...

سرویس مدیریت منابع انسانی

نارون با این سرویس ساختاری ارائه می دهد که راحتی در حوزه جذب ، نگه داشت و سایر موضوعاتی که در حوزه جذب نیروی انسانی برای یک سازمان اهمیت دارد را به ارمغان می آورد .

اطلاعات بیشتر ...

سرویس توانمند سازی نیروی انسانی

نارون بر مبنای مهارت های نرمی که امکان ایجاد چالش برای سازمان ها را دارد ، کلاس ها و ماژول هایی آنلاین برگزار می کند ، مانند الهام بخشی ، تیم ورک و ... تحت عنوان : HR برای غیر HR ای ها

اطلاعات بیشتر ...

سرویس جذب نیروی انسانی

در روش های سنتی سابق شرکت ها یک سری شرایط احراز را تعیین می کردند و با توجه به این شرایط افرادی به نام Head Hunter وظیفه جذب افراد را به عهده می گرفتند . این روش معایبی از قبیل : ..... داشت که نارون با روشی مدرن از راه رسید :

...
...

سرویس اختصاصی جذب نیروی نارون

نارون پکیج های متفاوتی از تعداد نیروهایی که شما می خواهید استخدام کنید ارائه می دهد ، این پکیج ها معمولا ۱۲ ماهه بسته می شود ، پکیج هایی شامل ۶ نیرو ، ۱۲ نیرو ، ۱۸ نیرو و ... جذب قطعی برای یکسال .
به عنوان مثال : اگر کسی پکیج ۱۲ ماهه خریداری کند ، نارون موظف است که هر ماه یک نیرو به مدت ۱۲ ماه ارائه کند . نارون بابت این خدمات یک هزینه ثابت در انتهای هرماه دریافت می کند .

اطلاعات بیشتر ...

فرآیند جذب نیرو در نارون

پر کردن فرم های نارون برای معرفی سازمان ، نیروهای مورد نیاز در فیلد های مورد نیاز سازمان

قرار دادن رزومه های نمونه در برد اختصاصی سازمان که توسط نارون در ترلو ساخته شده است . این رزومه ها نه approach شدند و نه موضوعی خاصی دارند صرفا منطبق یر شرایط شغلی سازمان خواهند بود.

سازمان فقط نیاز است که رزومه های نمونه در مر حله قبل را تایید یا رد کند ، با این کار نارون شناخت کاملی از نیروی مورد نیاز سازمان بدست خواهد آورد و به سرعت مرحله عملی جذب نیرو و مصاحبه خواهد رسید ، در تمام این پروسه نارون با پشتیبانی کامل و گزارشات هفتگی در خدمت سازمان می باشد .

سایر خدمات نارون

مشاوره منابع انسانی

مشاوره منابع انسانی

نارون به عنوان شریک اجرایی مدیریت منابع انسانی، مشکلات مدیریت استعداد، تعهد شغلی کارمندان و سیستم اطلاعات منابع انسانی را براساس جدیدترین مدل های بین الملی در یک سیستم جامع داده حل می کند.

جذب نیروهای کلیدی

جذب نیرو های کلیدی

نارون با روش های اختصاصی مثل : وجود سرویس جذب و پلتفرم همزمان ، سیستم چند رسانه ای و ارزیابی افراد کارجو و شرکت ها ؛ توانسته است تا به امروز 550 جذب موفق داشته باشد.

سنجش روان شناختی

سنجش روان شناختی

در این سرویس ، نارون امکان انجام فرآیند روان سنجی شامل آزمون روان سنجی مطابق با سند شغلی و ساخت پروفایل شخصی برای تک تک پرسنل آن سازمان را ایجاد می کند .

کوچینگ منابع انسانی

کوچینگ منابع انسانی

برنامه‌ریزی و بازی‌آفرینی جهت توسعه مدیران یا نفرات کلیدی سازمان و کوچینگ بنا به پرسونای مدیران آینده شما

شراکت در جذب استعداد

شراکت در جذب استعداد

نارون به‌عنوان شریک جذب استعداد به مجموعه کارفرما می ‌پیوندد و نیاز جذب را پاسخ خواهد داد. نارون با در اختیار قراردادن یک تیم جذب به ‌صورت برون ‌سپاری به کارفرما کمک خواهد کرد.

خدمات تکمیلی

خدمات تکمیلی

فرآیند هایی مثل جلوگیری از جریمه شدن سازمان ها بابت بیمه تامین اجتماعی یا ساختارسازی روند موضوعات بیمه و چگونگی پرداخت آن در فضای مالی همچنین طبقه بندی مشاغل .

دست آوردهای نارون

۴۵۰

استخدام موفق

۴۵

نفر آموزش منابع انسانی

۱۲۰

پروژه موفق

۱۲

صنعت تجربه موفق