• شنبه تا چهارشنبه 9 تا 18

02191091144

info@narvanhr.com

یوسف اباد خیابان سیزدهم پلاک ۵۲ واحد ۴

ایران - تهران

خدمات ما

برای یک سازمان، هیچ چیز مهمتر از استخدام و ارتقای نیروی انسانی نیست چراکه در نهایت، این نیروی انسانی است که ناجی سازمان است، نه استراتژی‌ها.

خدمات ما
جذب و استخدام

مراحل کار تیم نارون در فرایند جذب نیرو:

 • تشکیل گروه مشترک در پلت‌فرم مورد توافق با کارفرما برای انجام هماهنگی‌‌های مورد نیاز
 • ارسال فایل‌های مورد نیاز در فرایند جذب (شرح شغل و اطلاعات سازمان)
 • برگزاری جلسه با کارفرما برای توضیح روند کاری و بررسی شرح شغل و ارائه‌‌ی پیشنهادات برای بهبود فرایند جذب
 • ارائه‌‌ی رزومه‌‌ها مطابق با شرح شغل
 • هماهنگی جلسات مصاحبه توسط تیم نارون برای شرکت و گرفتن اطلاعات مربوط به تماس و شروع به کار کارجوها
 • حضور تیم نارون در جلسات آنلاین مصاحبه در صورت اعلام نیاز شرکت
 • گرفتن فیدبک مصاحبه‌‌ها از شرکت
 • ارسال ایمیل رد یا پذیرش کارجو
 • برگزاری مصاحبه‌‌های منابع انسانی و تخصصی در صورت اعلام نیاز شرکت
 • حضور در جلسات ارائه پیشنهاد کاری و حقوقی با کارجوها
 • برگزاری جلسات هفتگی بین تیم نارون و شرکت برای بررسی روند جذب و ارائه راهکار و بهبود فرایند
 • تیم جذب نارون با کارجوهایی که واجد شرایط باشند تماس گرفته و شرایط کلی شرکت را برایشان تشریح می‌کند. معمولاً سایت شرکت و اطلاعات شرکت برای کارجو ارسال می‌شود.
 • انجام همه هماهنگی های مربوط به مصاحبه برعهده تیم نارون است.
 • ارسال ایمیل زمان مصاحبه برای کارفرما و کارجو
 • پیگیری حضور کارجو در جلسات مصاحبه و تنظیم قرار مصاحبه مجدد توسط تیم نارون
 • ارسال ایمیل عدم پذیرش یا پذیرش کارجو توسط تیم نارون
 • پیگیری و هماهنگی هر مرحله از ارزیابی و جذب نیرو با تیم نارون است.

آموزش و یادگیری

مراحل کار تیم نارون در فرایند جذب نیرو:

رویکرد نارون در آموزش و یادگیری، استفاده از رویکرد یادگیری ترکیبی یا آمیخته
Blended Learning Delivery Method) است. تمرکز این روش بر دو مسأله اساسی یادگیری است که منجر به تغییر در رفتار یا عملکرد افراد می‌گردد:
1. استمرار مواجهه فرد با محتوای آموزشی
2. تنوع روش‌های ارائه محتوا

مدل یادگیری 10-20-70
در این مدل که بر اساس تحقیقات در حوزه یادگیری افراد مختلف به دست آمده:
10٪ از آنچه افراد می‌دانند و در عمل می‌توانند به کار بگیرند از طریق آموزش‌های کلاسی و تئوریک به آن‌هاانتقال داده شده است. 20٪ از یادگیری هر فرد مبتنی است بر آنچه که آن فرد از طریق یادگیری جمعی Social Learning آموخته و 70٪ از آنچه که می‌دانیم و در عمل به کار می‌بندیم را از طریق یادگیری در عمل Learning By Doing آموخته‌ایم.
نــــارون اولین قدم برای توسعه استعدادهای سازمان را شناخت واقعی نیازهای آن سازمان دانسته و بر پایه این شناخت، دوره‌های بومی‌سازی شده مبتنی بر صنعت، سطح بلوغ سازمان و همچنین سطح دانش و مهارت کارکنانِ هدفِ یادگیری، را طراحی می‌کند.
در طراحی دوره‌ها، یادگیری مستمر و مبتنی بر شایستگی، رویکرد مورد تمرکز نارون است که منجر به ایجاد فرهنگ یادگیری در سازمان، می‌گردد.

آموزش‌های طراحی شده‌ی مهارت‌های نرم (Soft Skills) توسط نارون:

 • مهارت‌های مدیریت خود
  • خودآگاهی
  • خود مراقبتی
  • خود مدیریتی
 • مهارت‌های ذهنی و فکری
 • مهارت‌های مدیریت ارتباطات
  • هوش هیجانی
  • مدل‌های رفتاری و شخصیتی
  • ارتباط مؤثر
  • بازخورد
  • حل تعارض

 

 

خدمات نارون در حوزه‌ی آموزش و یادگیری:

 

 • تعریف شایستگی‌های بومی‌سازی شده هر سازمان مبتنی بر نیازسنجی آموزشی صورت گرفته (شناخت نیاز سازمان، نیاز شغل و نیاز شاغل)
 • طراحی مسیر یادگیری (Learning Roadmap) برای شایستگی‌های مهم و دارای اولویت
 • طراحی محتوای یادگیری با رویکرد یادگیری آمیخته (Blended Learning Approach)
 • برنامه‌ریزی و اجرای مسیر
 • ارزیابی اثربخشی مسیر یادگیری

 

 

روش‌های اجرای آموزش درنارون:

 

 • کارگاه‌های آموزش حضوری
 • جلسات اشتراک تجربه و دانش (Knowledge/ Experience Sharing Sessions)
 • Micro Learning (لقمه‌های آموزشی ویدیوئی، متنی و صوتی)
 • Coaching (مربیان برون سازمانی)
 • Mentoring (منتورهای درون و برون سازمانی)
 • تست‌ها و ارزیابی‌های مرتبط با سطح شایستگی (قبل، حین و پس از طی مسیر یادگیری)
 • وبینارهای کوتاه تخصصی

 

توسعه منابع انسانی

در توسعه منابع انسانی، پروژه‌ها از شناخت حوزه‌ی کسب و کار سازمان و منابع انسانی آغاز می‌شود. تیم مشاوره نارون پس از توافقات اولیه با سازمان‌ها، فرایند شناخت را بر اساس الگوی منابع انسانی نارون شروع کرده و بعد از شناسایی و آشنایی با فرایندها و رویکردهایی اجرایی منابع انسانی سازمان، گزارش شناخت را تهیه و برای کارفرما ارائه می‌کنند. در دوره شناخت و بر اساس توافقات با مدیریت ارشد سازمان، جلسات گفتگویی با مدیران میانی و کارکنان کلیدی نیز برگزار کرده و خروجی این جلسات را تحلیل و در قالب گزارش شناخت به کارفرما ارائه می‌دهند. الگوی فرایندی منابع انسانی نارون شامل سرفصل‌های زیر است:

1- معماری سازمانی

 1-1- چارت سازمانی

 1-2- شرح وظایف و مسئولیت‌ها


2- نظام شایستگی کارکنان

 2-1- استاندارد شایستگی مشاغل

 2-2- ارزیابی انطباق شایستگی کارکنان

 2-3- برنامه توسعه فردی و ارتقا کارکنان


3- جذب و استخدام نیروی انسانی

 3-1- برنامه‌ریزی منابع انسانی

 3-2- انتخاب و استخدام

 3-3- جامعه‌پذیری

 3-4- خروج کارکنان


4- نظام جبران خدمات کارکنان

 4-1- نظام حقوق و دستمزد

 4-2- پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد

 4-3- رفاهیات کارکنان


5- آموزش کارکنان

 5-1- تعیین نیازهای آموزشی

 5-2- برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی آموزش کارکنان

 5-3- اجرای برنامه‌های آموزشی

 5-4- ارزشیابی و ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی


6- مسئولیت‌های قانونی کارفرما و زیرساخت‌های اداری

 6-1- کارکرد کارکنان، امور اداری (قرارداد کارکنان، تضامین، مرخصی، اضافه‌کار، مأموریت)

 6-2- انضباط کار

 6-3- انتظامات

 6-4- دبیرخانه

 6-5- خدمات اداری (پذیرایی، نظافت)


 7- فضای منابع انسانی

 7-1- سنجش رضایت کارکنان

 7-2- ارزش‌های سازمانی و کدهای رفتاری

 7-3- برند کارفرمایی


8- انگیزش کارکنان

 8-1- انگیزش کارکنان

 8-2- نگهداشت کارکنان

 8-3- ارتباط کارکنان


9- سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی

 9-1- بانک اطلاعاتی کارکنان

 9-2- شاخص‌های پایش فرایندی

 9-3- تحلیل داده‌ها و اطلاعات


پس از تهیه و ارائه گزارش شناخت به کارفرما و صحه‌گذاری این گزارش، نوبت به عارضه‌یابی بر اساس الگوی فرایندی منابع انسانی رسیده و تیم مشاوره عارضه‌های حوزه منابع انسانی سازمان را شناسایی و گزارش عارضه‌یابی و پروپوزال پیشنهادی راهکارهای اجرایی را تهیه و در جلسه‌ی نهایی به کارفرما ارائه داده و در این جلسه بر اساس منابع موجود سازمان، اولویت‌بندی اجرایی انجام و بر اساس آن برنامه زمان‌بندی اجرایی تهیه و اقدام خواهد شد.